Infographic: Thái tử 32 tuổi đầy quyền lực của Saudi Arabia

18

Nổi tiếng bởi sự thông minh, đĩnh đạc, Mohammad bin Salman nhanh chóng trở thành người kế vị ngai vàng và đưa ra những cải cách thay đổi bộ mặt Saudi Arabia.

Hồ sơ - Infographic: Thái tử 32 tuổi đầy quyền lực của Saudi Arabia

Qc